Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Danıştay, prematüre doğan bebekleri hastanede ölen ailenin açtığı davada 20 bin TL manevi tazminatı az buldu. Yerel mahkeme tazminatı 100 bin TL’ye çıkardı, Danıştay kararı onadı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde prematüre olarak doğan bebek, hastane enfeksiyonu kaparak yaşamını yitirdi. Anne-baba, hastane enfeksiyonunun ‘hizmetin kusurlu işletilmesi sonucunda’ ortaya çıktığını belirterek hastane yönetimi aleyhine 100 bin TL maddi, 400 bin TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle dava açtı.Edirne İdare Mahkemesi dava sonunda 6 bin 240 TL maddi, 20 bin TL manevi olmak üzere toplam 26 bin 240 TL tazminatın, davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, kalan kısımlar yönünden davanın reddine karar verdi.

Danıştay 10. Dairesi, kararın manevi tazminat isteminin kısmen reddine ilişkin kısmı ile hükmedilen tazminat miktarlarına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine ilişkin kısmını bozdu. Daire, 6 bin 240 TL maddi tazminat tutarını ise onadı.

‘Acıyı hafifletmeli’

Edirne İdare Mahkemesi, bozma kararına uyarak verdiği kararda ‘manevi tazminatın, mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracı olduğuna’ dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:
“Manevi tazminat olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlamalıdır. Takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olması gerekmektedir. Bu kapsamda, davacıların çocuğunun, davalı idarenin hizmet kusuru sebebiyle ölümü nedeniyle, ölüm olayı nedeniyle duydukları acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla davalı idarenin hizmet kusurunu da ortaya koyacak ve davacılar bakımından sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak şekilde anne ve baba için ayrı ayrı 50’şer bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar vermek gerekmiştir.”

Maddi tazminat sadece 6 bin TL
Dava sonunda anne – babaya 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedilirken maddi tazminat olarak sadece 6 bin 240 TL ödenmesine karar verilmesi de dikkat çekti. Mahkemeler maddi tazminatı, hayatını kaybeden çocuğun para kazanma yaşına geldiğinde, ortalama ömre göre anne – babaya kaç yıl destek olabilecekleri ve muhtemel kazanç düzeylerine göre bir hesap yaparak bir miktar tespit ediyor.
Bu kararın ilgili idare tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay 15. Dairesi’ne geldi. Daire kararında, yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak onandı. Kararda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koymak için belirlenen 20 bin manevi tazminatın az, 100 bin TL’nin ise normal olduğu belirtildi.

Originally posted 2015-03-22 09:22:48.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir