Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Somut olayda, yerel mahkeme hacze konu çekin arkasında ‘’karşılıksızdır’’ ibaresinin yer almaması nedeni ile talep edilen ihtiyadi haczi reddetmiş ise de bu karar Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 2014/13380E sayılı kararı ile bozma konusu edilmiştir. Şöyle ki, ilgili çek bankaya ibraz edilmiş ve muhatap banka çekin arkasına ‘’….ticaret mahkemesi tarafından verilen ödeme yasağı nedeni ile ödeme yapılamadı’’ şerhi düşmüştür. Bu durumda çekin usulüne uygun olarak bankaya ibraz edildiği kabul edilerek ihtiyadi haciz işleminin kabulüne karar verilmesi gerekir idi. Ancak yerel mahkeme talebi reddetmiş ve haciz tatbikine cevaz vermemiştir. Yargıtay’ ın ilgili kararı ile karar bozulmuş ve ihtiyadi haczin tatbikine karar verilmiştir.

Originally posted 2015-11-06 20:48:23.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir