Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/17372

K. 2011/17019

T. 25.10.2011

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kadının Güven Sarsıcı Beyanları İçeren Telefon Mesajları Çekmesi Kocanın Eşini Evden Kovması – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı Eşlerin Boşanmaya Sebep Olaylarda Eşit Kusurulu Oldukları )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanmayla Yoksulluğu Düşmek ve Nafaka İsteyen Eşin Kusurunun Diğer Eşe Göre Daha Ağır Olmaması Gereği – Güven Sarsıcı Telefon Mesajları Çeken Kadın ile Eşini Evden Kovan Eşin Boşanmaya Sebep Olaylarda Eşit Kusurlu Olduğu Yoksulluk Nafakasının Kabulü Gereği )

• GÜVEN SARSICI BEYANLAR İÇEREN TELEFON MESAJLARI GÖNDERME ( Eşi Evden Kovma Karşılıklı Hakaret Boşanmaya Neden Olaylarda Eşit Kusur – Yoksulluk Nafakası )

4721/m. 175

ÖZET : Davacı kadının güven sarsıcı beyanları içeren telefon mesajları gönderdiği, davalı kocanın eşini evden kovduğu, ayrıca tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği ve fiziksel uyguladıkları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya sebep olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Yoksulluk nafakası isteyebilmek için; boşanmayla yoksulluğa düşecek olma koşulu yanında, nafaka isteyen eşin kusurunun diğer tarafa göre daha ağır ( fazla ) olmaması da gereklidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Toplanan delillerden;davacı kadının güven sarsıcı beyanları içeren telefon mesajları gönderdiği, davalı kocanın eşini evden kovduğu, ayrıca tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladıkları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya sebep olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Yoksulluk nafakası isteyebilmek için; boşanmayla yoksulluğa düşecek olma koşulu yanında, nafaka isteyen eşin kusurunun diğer tarafa göre daha ağır ( fazla ) olmaması da gereklidir ( T.M.K. madde 175 ). Durum böyleyken, mahkemenin davacı kadını daha fazla kusurlu kabul etmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak, davacının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle kusur belirlemesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak reddedilen yoksulluk nafakasına dair bölümünün BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2013-08-05 14:32:47.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir