Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

photo ZY - Arabuluculuğun YararlarıYargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümünde şu faydalar bulunmaktadır ;

  • Yargısal çözüme göre arabuluculuk genellikle daha kısa sürer.
  • Yargısal çözüme göre arabuluculuk çok daha az maliyetli ve masraflıdır.
  • Yargısal çözümde karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elinde iken arabuluculukta anlaşma
   belgesinin içeriği veya anlaşmama hali tarafların iradesindedir.
 • Yargısal çözümde kimin ne ölçüde haklı olduğuna bakılırken arabuluculukta çözüme ulaşmada
  taraf menfaatleri esas alınır.
 • Mahkemelerde alenilik esas iken arabuluculukta gizlilik esastır.
 • Mahkemeler çözüm usulü esnek değildir buna karşın arabuluculuk yöntem taraflara ve
  uyuşmazlığa uygun olarak belirlenir.
 • Yargısal çözüm yollarında verilen kararla bir taraf veya iki taraf ta kaybeder; tarafların ilişkileri
  bozulur, arabuluculukta ise kazan-kazan kuralı geçerlidir.

Originally posted 2020-01-02 11:32:55.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir