Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/8354

K. 2006/9514

T. 22.9.2006

• AİLE MAHKEMESİ ( 4721 Sayılı Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce edinilmiş Mallar Hakkında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kuralları Uygulanacağı – Türk Medeni Kanununun 2. Kitabından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözüm Merciinin Aile Mahkemesi Olduğu )

• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( 4721 Sayılı Türkü Medeni Kanununun Yürürlüğe Girmesiyle Eşler Arasında Edinilmiş Mallara katılma Rejiminin Başladığı – Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce edinilmiş Olsa Bile Uyuşmazlık Konusu Mallar Hakkında edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kuralları Uygulanacağı )

• TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE EDİNİLMİŞ MAL ( Evlilik Birliği İçinde Edinilen Malın Eşlerden Birinin Adına Tescili – Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce edinilmiş Olsa Bile edinilmiş mallara katılma Rejimi Hükümlerinin Uygulanması Gereği )

4787/m: 4

ÖZET : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesiyle eşler arasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi başlamıştır. Taşınmaz ve Araç Kanununun yürürlüğe girmesinden önce edinilmiş olsa bile uyuşmazlığın çözümünde edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin hükümlerin uygulanacağı açıktır. İhtilaf Türk Medeni Kanununun 2.Kitabından kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlığın çözüm mercii de Aile Mahkemesidir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 18.10.2005 gününde verilen dilekçe ile kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 18.10.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, dava konusu taşınmaz ve araba alımı için davalı eşine para ve vekaletname verdiğini, eşinin taşınmaz ve arabayı kendi adına aldığını, kendisine de “tapuyu senin üzerine çıkardım” dediğini, ancak eşinin başka bir kadınla birlikte yaşamaya başlaması üzerine kayıtları kontrol ettiğinde gerçeği öğrendiğini ileri sürerek hileli davranışlarla kendisini kandıran eşi adına olan tapu ve araba kayıtlarının iptali ile adına tescilini istemiştir.

Davalı iddiaları kabul etmemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir. Dosya içerisindeki belgelerden taraflar arasındaki evlilik birliğinin devam ettiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesiyle eşler arasında EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA rejimi başlamıştır. Taşınmaz ve Araç Kanununun yürürlüğe girmesinden önce edinilmiş olsa bile uyuşmazlığın çözümünde edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin hükümlerin uygulanacağı açıktır. İhtilaf Türk Medeni Kanununun 2.Kitabından kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlığın çözüm mercii de Aile Mahkemesidir. Hal böyle olunca mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şeklide karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, 22.09.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Originally posted 2013-08-06 12:39:54.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir