Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Vasiyetnameler 3 çeşittir. Resmi vasiyetname, sözlü vasiyetname ile el yazılı vasiyetnamedir.Resmi vasiyet, Medeni Kanunumuzun öngördüğü şekillere uygun olarak resmi bir memurun katılımı ile düzenlenen vasiyetnamedir. Vasiyetnamenin resmi hale gelmesi için hukuk tarafından yetkili kılınmış bir memurun katılımı mecburidir. İki tanığın ve resmi memurun katılımı ile resmi vasiyet düzenlenir. Tanıkalrın da nitelikelri yasa ile belirlenmiştir.Buna göre, mirasbırakanın eşi,alt kan soyu,üst kan soyu,bu kişilerin eşleri,kardeşleri,ceza mahkemesi kararı ile yasaklı olanlar,okuma yazma bilmeyenler, fiili ehliyeti olmayanlar tanık olarak katılamazlar. Resmi vasiyet iki türdür,okuma yazma bilenlerin düzenleyecekleri vasiyet ile okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyecekleri vasiyettir. Okuma yazma bilenlerin düzenleyecekleri vasiyette eğer miras bırakanı tarafından önceden hazırlanmış ise,resmi memura teslim edilir,memur kendisine teslim edilen vasiyeti yıl,ay,gün koyarak imzalar ve resmi hale getirir. Önceden hazırlanmışsa mirasbırakan kendi arzu ve söylemek istediklerini bizzat memura bildiri, memur hazırladığı tutanağı vasiyetçiye verir,okuyup imzaladıktan sona resmi hale getirir. Onaylanan vasiyet tanıklar huzurunda memur tarafından vasiyetin okunduğunu ve mirasbırakanın son arzularını içerdiğini belirtecek şekilde tekrar okunur. Tanıkların vasiyet içeriğini bilmeleri gerekmez.  Okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyecekleri vasiyette ise mirasbırakan arzularını memura bildirir.Resmi memur tutanağı hazırladıktan sonra iki şahit huzurunda vasiyetçiye  okur.Onaylanır ve muhafaza edilir.

El yazılı vasiyetname ise, vasiyetçinin baştan sona tamamen kendi el yazısı ile tarih koymak sureti ile imzaladığı vasiyettir. Bu tür vasiyetlerin memura tevdi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kaybolma,tahrifat ve değiştirilme önlemlerine karşın notere,sulh hukuk hakimine teslim edilebilir.

Sözlü vasiyetname ise olağan üstü durumlarda başka şekilde vasiyet yapma imkanının kalmaması durumunda yapılır. İki şahitin varlığı gerekir. Vasiyetçi son arzularını iki tanığa bildir. Vasiyetçinin söyledikleri tanık tarafından yazılacak ya da sonradan yazdırılacaktır. Tanıklar sonrasında bu yazılan vasiyeti Sulh Hukuk yada Asliye hukuk Hakimine teslim eder. Sözlü vasiyetin geçerli olması için ölümden hemen sonra mahkemeye teslimi gerekir. Vasiyete tanık olacakların okur yazar olması aranır.

Originally posted 2013-07-23 15:41:03.

Post Author: zeynepy

3 Replies to “VASİYETNAME ÇEŞİTLERİ NELERDİR”

 1. Merhaba,
  Ben 46 yaşındayım, evliyim ve çocuğum yok. Altı kardeşiz ama büyük abim vefat etti.5 çocuğu var. Annem ve babam da hayatta. Merak ettiğim :
  Vasiyetimi hazırlasam ve her şeyimi eşime bıraksam,
  Eğer eşim de hayatta değilse ablama bıraksam,
  O da hayatta olmazsa anneme,
  O da haytta olmazsa hayatta kalan kardeşlerime vasiyet etsem, bu vasiyetime hangi safhalarda iptal davası açılabilir, VE en çok rahatsız olduğum konu ; bu servet benim ve benim vasiyetime kanunlar nasıl müdahale edebilir, aklım başımda ve isteklerimi yazıyorken, istemediğim bir mirasçı benim mallarıma hangi hakla sahip olabilir. Benim şahsi servetim üzerinde kanunlar ve mahkemelerin, benim isteğim dışında olan bir mirasçıyı nasıl hak sahibi yapabilir, bu mallar şu anda benim ve hiçbir kimsenin (eşim dışında) bunları elde ederken zerre katkısı olmadı.

 2. Merhaba,
  Ben 46 yaşındayım, evliyim ve çocuğum yok. Altı kardeşiz ama büyük abim vefat etti.5 çocuğu var. Annem ve babam da hayatta. Merak ettiğim :
  Vasiyetimi hazırlasam ve her şeyimi eşime bıraksam,
  Eğer eşim de hayatta değilse ablama bıraksam,
  O da hayatta olmazsa anneme,
  O da haytta olmazsa hayatta kalan kardeşlerime vasiyet etsem, bu vasiyetime hangi safhalarda iptal davası açılabilir, VE en çok rahatsız olduğum konu ; bu servet benim ve benim vasiyetime kanunlar nasıl müdahale edebilir, aklım başımda ve isteklerimi yazıyorken, istemediğim bir mirasçı benim mallarıma hangi hakla sahip olabilir. Benim şahsi servetim üzerinde kanunlar ve mahkemelerin, benim isteğim dışında olan bir mirasçıyı nasıl hak sahibi yapabilir, bu mallar şu anda benim ve hiçbir kimsenin (eşim dışında) bunları elde ederken zerre katkısı olmadı.

 3. Merhaba,
  Ben 46 yaşındayım, evliyim ve çocuğum yok. Altı kardeşiz ama büyük abim vefat etti.5 çocuğu var. Annem ve babam da hayatta. Merak ettiğim :
  Vasiyetimi hazırlasam ve her şeyimi eşime bıraksam,
  Eğer eşim de hayatta değilse ablama bıraksam,
  O da hayatta olmazsa anneme,
  O da haytta olmazsa hayatta kalan kardeşlerime vasiyet etsem, bu vasiyetime hangi safhalarda iptal davası açılabilir, VE en çok rahatsız olduğum konu ; bu servet benim ve benim vasiyetime kanunlar nasıl müdahale edebilir, aklım başımda ve isteklerimi yazıyorken, istemediğim bir mirasçı benim mallarıma hangi hakla sahip olabilir. Benim şahsi servetim üzerinde kanunlar ve mahkemelerin, benim isteğim dışında olan bir mirasçıyı nasıl hak sahibi yapabilir, bu mallar şu anda benim ve hiçbir kimsenin (eşim dışında) bunları elde ederken zerre katkısı olmadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir