Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Torba Yasayla Doğum ve Süt İzni konusunda bir takım değişiklikler getirilmiştir.
buna göre hamilelerin doğum izni ne kadardır , ne zaman başlar ve doğum izni nasıl kullanılır açıklayalım.

Hamile bir kadının doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan sonra 8 hafta kullanılmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı vardır. Eğer doktor izin veriyorsa, doğumdan önceki 8 haftayı doğumdan önce 3 haftaya kadar kullanıp kalanını doğumdan sonraya bırakma hakkını haizdir. Ancak doğuma 3 hafta kala izne çıkma hususunda yasal zorunluluk mevcuttur.
Çalışan anne adayları doğum izni alabilmek için önce hekimden hamile olduklarına dair bir rapor alıp, o raporu çalıştıkları kuruma ibraz etmelidirler. Bağlı olduğu sigorta kurumuna da hamile olduğunu bildirmeleri gerekmektedir. Böylece izin zamanının belirlenmesi ve yasal işlemlerin takibatı açısından hamilelik bildirimi yapılması şarttır.
Sonra da doğumun sekiz hafta öncesi ve sekiz hafta sonrasının ne zamana geldiğini hesaplayıp, bu haftalar için izinlerini ne zaman başlatacaklarını iş yerine bildirmeleri gerekir. Bu süre zarfında anne adayı dilerse doğumdan sonra 6 ay fazladan izin alabilir. Ancak doğumdan önce ve sonra kullandığı 16 haftalık izin için maaşından herhangi bir kesinti yapılmayacağı gibi, maaş ödemesi de yapılmaz. İzin zamanı doktorun vereceği raporla belirlenir. Doğumdan önceki 8 hafta

Hamilelerin iş yerindeki yasal hakları… İş kadınısınız ve hamilesiniz… Hamileler işyerindeki çalışma koşullarında değişiklik isteyebilir mi?Hamile olduğu için işten çıkarılanlar yasal olarak ne yapabilir?

Doğum yapanların işyerindeki hakları Yeni doğum yapmış çalışan bir kadının süt izni ve doğum izni süresi ne kadardır? İşe dönünce çalışma saatleri nasıl düzenlenir?

Yasal düzenlemeler gereği; doğum iznine hak kazanabilmek için o işyerinde belli bir süre çalışma koşulu aranmamaktadır.
Çalışılarak geçirilen süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın sigortalının “16” haftalık doğum izninde çalışamaması nedeni ile, bu süre için SGK tarafından yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği istirahatin tamamlanmasından sonra SGK ‘dan alınmaktadır. Bu ödeneğin verilebilmesi için doğumdan önceki bir yılda en az “90” gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş olması gerekmektedir.
Çalışan anne adayları doğum izni alabilmek için önce hekimden hamile olduklarına dair bir rapor alıp, o raporu ibraz etmeliler. Kadın, hamile olduğuna dair belgeyi aldıktan sonra bunu iş yerinin insan kaynakları veya muhasebe bölümüne verir. Hamileler, hamile olduğuna dair belgeyi devlet hastanelerinin kadın doğum servisinden alabilir. Belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Bağlı olduğu sigorta kurumuna hamile olduğunu bildirmesi, hem izninin başlaması hem de diğer işlemlerin yapılabilmesi, hamilelikle ilgili haklarının işleme konulabilmesi için önemlidir.

Torba Yasayla Değişen Doğum İzni Ve Süt İzni haklarınız nasıl değişti

 

-Kadın işçiler doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz hafta toplamda 16 hafta çalıştırılamazlar. Bu sürelerde doğum izinlerine ayrılabilirler

-Kadınlar eğer erken doğum yapmaları halinde kullanmadıkları izinleri doğum sonrasına aktarabilirler.

-Kadın memurlara hekim raporuyla, hamileliğin 24. haftasından önce ve  hamileliğin 24. haftasından sonra ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbetleri ve gece vardiyası verilemez.

-Çoğul gebelik hallerinde ise doğum öncesi 8 hafta olan süre 10 haftaya çıkarılır. Yani çoğul gebeliklerde gebelik izni doğum öncesi için 8+2 doğum sonrası için ise 8 hafta olacak şekilde 18 hafta olarak kullanılabilir. Ancak hamilelikte anne adayının sağlık durumu iyi ise anne adayı doğuma 3 hafta kalaya kadar hekim izniyle işinde çalışabilir.

-Doğum yapan memura verilen doğum sonrası annelik izniniz sona erdikten sonra, eşi doğum yapan memura bebeğin doğum tarihinden itibaren geçerli olabilecek 24 aya kadar ücretsiz izne ayılma hakkı verilebilir.

-Kadın işçilerin doğum süresince iş hakları saklı kalır.

-Bu yeni yasada kadın işçilere doğum süresince ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğine hakkında net bir açıklık yoktur ama şu anda ücret ödememe yönünde olan karar esastır. Tabi bu durum iş sözleşmesinde belirtilmişse iş sözleşmesinde belirtilen kural geçerlidir.

-Bazı şartları taşıyan anne adaylarına SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

– Kanun da ayrıca doğum izninin izin bakımından çalışılmış gibi sayılacağı belirtilmiştir. Fakat şöyle bir istisnai durum vardır; annenin isteği halinde alınan 6 aylık ek süresinin yıllık ücretsiz izne hak kazanma bakımından , hizmet süresine dahil edilmez.

-İşçilerin hamile olması işçiye veya işverene sözleşme feshi hakkını tanımaz. Ancak işçiye tanınan sürenin aşılması halinde fesih hakkı doğmaktadır

-Doğum yapmış bayanların bebeklerini emzirme izni ilk altı ay için günde üç saat, ikinci altı ay için ise günde 1,5 saattir. Memur süt izninden faydalanacağı saat aralığının yanı sıra günde kaç kez kullanacağı hususunda tercih hakkına sahip olacak Kullanacağı bu sürenin hangi saatlerde kaç aralığa bölüneceğini, annenin belirleme hakkı vardır.

-Babaya ise doğumda 10 günlük doğum izni verilebilir

Originally posted 2014-04-01 13:15:30.

Post Author: zeynepy

4 Replies to “Torba Yasayla Doğum ve Süt İzni”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir