Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

 

Asliye Hukuk Mahkemesi                             Tebliğ                                         15 Gün

Asliye Ticaret Mahkemesi                             Tebliğ                                         15 Gün

Tüketici Mahkemesi                                      Tebliğ                                         15 Gün

Aile Mahkemesi                                            Tebliğ                                         15 Gün

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi        Tebliğ                                         15 Gün

Sulh Hukuk Mahkemesi                                 Tebliğ                                          8 Gü

İş Mahkemesi                                           Tefhim/Tebliğ                                    8 Gün

İcra Mahkemesi (Hukuk)                          Tefhim/Tebliğ                                  10 Gün

İcra Mahkemesi (Ceza)                             Tefhim/Tebliğ                                   7 Gün

Ceza Mahkemesi                                       Tefhim/Tebliğ                                   7 Gün

Danıştay – İdare Mah. – Vergi Mah.                Tebliğ                                       30 Gün

* 6217 Sayılı Kanunla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Geçici 3. madde eklenmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Geçici Madde 3:

(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Buna göre; Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlamadığı sürece 1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda da 1086 sayılı HUMK’daki kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

 

 

Originally posted 2015-02-01 20:31:53.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir