Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Taşınmaz Satış Vaadi, üzerinde anlaşma sağlanan ve tapusu üzerine kayıtlı olan kişinin bu taşınmazı diğerine satması hususunda taraflar arasında yapılan bir ön anlaşmadır. Sözleşme ile kural olarak tarafların her ikisi de borç altına girer. Burada satış vaadi borçlusu, malik olduğu/olacağı sözleşme konusu taşınmazı ilerde yapılacak satış sözleşmesiyle satmayı üstlenirken, satış vaadi alacaklısı da bu taşınmazı alma sözü vermektedir. Vaat alacaklısı sözleşmeye konu taşınmazın satış bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu devir hususunda her iki tarafın da irade beyanlarının birbirlerine uyması ve her iki tarafın da tasarruf ehliyetine sahip bulunması gerekmektedir. İş bu sözleşmenin geçerli olması için sözleşmenin esaslı unsurlarının da tam olması gerekmektedir. Bu esaslı unsurlar satış sözleşmesindeki, satılacak taşınmaz ve bu taşınmazın bedelidir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin, tapu siciline şerh edilmesi mümkündür. Taşınmaz satış vaadinin şerh edilmesi için taraflar arasında şerh anlaşması yapılmasına da gerek yoktur. Esasen tapu siciline şerh edilen husus taşınmaz satış vaadi sözleşmesi değil bu sözleşmenin sağladığı satın alma hakkını içermektedir. Bununla birlikti taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde tarafların sözleşmeyi sicile şerh ettiremeyeceği düzenlenmiş ise tarafların her ikisi için de bağlayıcı olduğundan sözleşme şerh edilemeyecektir.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir