Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Türkiye’de yabancı mahkeme ilamlarının tanınmasına dair açılacak olan tanıma davalarında ülkeler arasında karşılıklılık esası olmalıdır. Yani;

a- Karşılıklılık İlkesi:

Madde 38/a: Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması,

İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir uygulama varsa veya yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine ilişkin bir hüküm varsa (Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir. Bu durumun olup olmadığı konusunda mahkemece Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sorulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma veya fiili durum bulunan bazı devletler şunlardır :

ü  İtalya

ü  Romanya

ü  Tunus

ü  KKTC

ü  Avusturya

ü  Irak

ü  Polonya

ü  Ürdün

ü  Cezayir

ü  Azerbaycan

ü  Hollanda

ü  Arnavutluk

ü  Çin

ü  Gürcistan

ü  Rusya

ü  Ukrayna

ü  Suriye

ü  İsviçre

ü  İran

ü  İngiltere

Tacikistan

Originally posted 2014-06-01 00:05:37.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir