Çeke Dayalı Birden Fazla Borçlu Aleyhine Başlatılan İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3693 K. 2013/12273 T. 1.4.2013 • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS…