Türk Ceza Kanunu Kapsamında Cinsel Taciz Suçu

Madde 105 – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti…