Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

  Miras bırakanın ölümü ile geride eşinin sağ kalması durumunda miras payları eşin kimlerle mirasçı…