İŞYERİNİN DEVRİ YA DA SATILMASI HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

İşyerinin taşınması yahut satılması halinde işçinin hakları nelerdir