Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Feshinde İhbar Süreleri ve Tazminat Miktarları

Hizmet Süresi                                           Bildirim Süresi   Tazminat Miktarı 6 aydan az sürmüş olan işçi için                      2 hafta          …