Çalıştığım işyeri devredildi. Kıdem tazminatımı talep edebilir miyim?

İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş…