EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYET SORUNSALI

MK 337 gereğince “Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Nüfus kanunu 20 maddeye…