Senedin düzenlenmesine dayanak teşkil eden borcun sebebinin sonradan ortadan kalkması halinde bu durum senedin geçerliliğini etkiler mi?

Senedin düzenlenmesine dayanak teşkil eden borcun herhangi bir sebeple ortadan kalktığını ileri sürerek senedin geçersizliği…