YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ NASIL OLUR?

TMK.m.226/1 gereği tasfiyede öncelikle her eş, diğer eşte kalan mallarını geri alır. Kişisel mallar ve…