Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL
OLAĞAN ÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN
DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME gereği
getirilen geçici madde doğrultusunda denetimli serbestliğin uygulanma biçimi aşağıda
örnekle anlatılmıştır.
 
Geçici madde gereği sayılan suçlar hariç olmak üzere,
 
GEÇİCİ MADDE 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82),
üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi
sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
(madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere,
 
İlgiliKanunun;
 
a)105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl’lık süre “iki yıl”,
b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”,
olarak uygulanır.”
 
Bu çıkan KHK ye göre, yukarıda belirtilen istisna suçların haricinde süreli hapisten
Cezası kesinleşenler,
 
Örneğin 8 yıl Hapis Cezası olan bir hükümlü,
8:2=4yılHapis,
4-2=2yılHapis
2 yıl ceza evinde yatıp denetimli serbestlikle serbest kalacaktır.
 
4 yıl süreli hapis cezası olan bir hükümlü,
4:2=2yılHapis,
2-2=0Hapis
 
İnfaz CS. na teslim olacak, infaz hakimliğinden denetimli serbestlikle serbest
kalacaktır. 

Originally posted 2016-08-22 15:14:22.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir