Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Mal rejimi sözleşmeleri;

a.Şarta Bağlı Sözleşme : Mal rejimi sözleşmeleri kanundaki düzenlemelerle çatışmayacak biçimde süreye bağlı olarak yapılabileceği gibi şarta bağlı olarak da yapılabilir.

b.Muvazaalı Sözleşme : Mal rejimi sözleşmesi muvazaalı ise batıl sayılacaktır.

c.Kademeli Sözleşme : Eşler örneğin 1 yıl süre ile mal ayrılığını, daha sonra mal ortaklığı rejimini kararlaştırıp, sözleşme yapabilirler.

d.Geçmişe Etkili Sözleşme : Medeni Kanunumuz eşlerin aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesi ile yasal mal rejiminin geçmişe etkili olarak evlenme tarihinden geçerli olacağını 01.01.2002-01.01.2003 tarihleri arasında yada Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmesinden evvel açılmış olan boşanma veya iptal davaları redle sonuçlanması halinde eşlerin kararın kesinleşmesi izleyen bir yıl içinde yapabileceklerini ve daha sonra yapamayacaklarını düzenlemiş iken, 01.01.2002 sonrası evlenenlerin aralarında yapacakları sözleşme ile gerek yasal mal rejiminin gerekse seçilebilir mal rejiminin evlenme tarihinden yada sonraki bir tarihten geçerli olacağını kararlaştırılmaları düşünülemez.

Originally posted 2013-09-13 16:08:47.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir