Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

Katkı payı alacağı davalarında, taraflardan biri elde edebileceği alacağı güvence altına alma amacı ile ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir. Burada maksad ; boşanma davası safahatinde mal kaçırmayı önlemektir. Talep olunan ihtiyadi tedbir konulacak olan malların değeri, alacağın değerinden çok olsa dahi tedbir alınabilir.

Şöyle ki, örneğin gerek tapu gerek trafik tescil kayıtlan üzerine konacak olan tedbir sebebiyle davalı taraf mağdur olmayacağı gibi tedbir istenen taşınmaz ve araçların dava sırasında devredilmeleri halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanabileceği ya da tamamen imkansız hale gelebileceği veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar da doğabileceği endişesi mevcuttur.

Sayın Mahkeme de bu sebeplerle ihtiyati tedbir talebinin HMK.’nun 389 ve devamı maddeleri dikkate alınarak 391/3. maddesi gereğince uygun görür, taleplerin taşınmaz ve araçların sicil kayıtlarına başkasına devirlerinin önlenmesi yönünden davalı oldukları bildirilerek geçici hukuki koruma niteliğindeki ihtiyati tedbir kararı konulması gerekir.

Originally posted 2014-04-08 16:03:30.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir