Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

a.Hükümlü, kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmiş olmalıdır. Ağırlaştırılmış müebbet ağır cezasına mahkum edilenleri, otuz yılın müebbet hapis cezasına mahkum edilenler yirmi dört yılın, süreli hapis eczalarına mahkum edilenler de cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanırlar.

b.Koşullu salıverme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veya müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 36, birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 30, bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 36,bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30,birden fazla hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıldır.

c.Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak veya yönetmek, yada örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suçtan dolayı mahkumiyet halinde, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilenler 36 yılını,müebbet hapis cezasına mahkum edilenler 30yılını,süreli hapis cezasına mahkum edilenler de cezalarının ¾’ünü infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanırlar.

d.Koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında hükümlünün 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 gün 2 gün olarak sayılır.

e.Koşullu salıverilen hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hak ederek tahliye tarihini geçemez.

f.Koşullu salıverme hükümlünün denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hakim uyarısına rağmen uymamakta direnmesi halinde koşullu salıverme kararı kaldırılır. Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezanın aynen ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

Denetim süresi yükümlülüklere uygun geçirilirse ceza infaz edilmiş sayılır.

Originally posted 2013-06-06 13:21:01.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir