Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

🔈⚖️KİRACILARIN DİKKATİNE ⚖️🔈

Emlak piyasasının uzun zamandır kiralama, satın alma işlemlerinde yüksek fiyatlarla gündemde yer alması sebebiyle bundan haberdar olan mevcut ev sahiplerinin kiraya verilen konutlarının kira sözleşmesi süresinin dolmasından sonra zam yapma isteği doğmuştur. Bu sebeple ev sahipleri ve kiracıları arasında son zamanlarda kiraya yapılacak zam miktarında ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. En çok başvurulan yöntemlerden birisi ise Tahliye davası açma istemidir.

🔎Tahliye davası nedir ?
🔎Hangi durumlarda ev sahipleri kiracılara Tahliye davası açabilir ?
🔎Kiracılara tanınan süre ne kadardır ?
🔎 Ev satılırsa yeni malik bu davayı açabilir mi?

Tahliye davası, kiracıyı ev veya iş yeri gibi kiralanandan çıkarmak için kanunda sayılan belirli nedenlere dayanarak kiraya veren ya da yeni malik tarafından açılan ve halk arasında boşaltma davası olarak da bilinen davadır. Bu dava keyfi sebeplerle öne sürülmemesi gereken, durum ve şartları kanunda sayılan hallerin oluşmasıyla başvurulması gereken bir dava türüdür.

📌Bu haller TBK m. 350/1 hükmünde düzenlenmiştir;

“1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.”

Ev sahibinin kendisi, yakını veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından kiralanandan, kiracıyı tahliye etmek üzere bu davayı açabileceği kanunda düzenlenmiştir. Buradaki gereksinim bizzat gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklanmalıdır ve bu gereksinim sebebiyle kiralananın bahsi geçen kişilerce kullanılması zorunludur. Aksi takdirde ev sahibinin sorumluluğu söz konusudur.

Evin satılması durumunda yeni malik söz konusu ise yeni malik de kendi gereksinimleri için bu davaya başvurabilmektedir.

📌Yeni malikin hakkı TBK m. 351 hükmünde düzenlenmiştir.

“Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.”

Ev sahibi tarafından beklenen sorumluluk ve dürüstlük yeni malikten de beklenmektedir. Bu durumda kiracı lehine olan sürenin ilk dava hakkına göre daha uzun olarak 6 ay olmasıdır.

Konuyla ilgili hukuki bilgi ve destek almak isterseniz bizlere başvurulabilirsiniz.

Originally posted 2023-03-29 10:45:53.

Post Author: zeynepy

One Reply to “KİRACILARIN DİKKATİNE!”

  1. Bilgilendirme için teşekkür ederim, açıklayıcı ve bizler için özet niteliğinde olmuş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir