Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Evliliğin iptali, usulüne uygun yapılmamış ve kanunen geçersiz olan bir evliliğin mahkeme kararı ile tespit edilerek sona erdirilmesidir.Evliliğin İptali Davası Medeni Kanunda Düzenlenmiş olup, mevcut evliliğin geçersiz olduğu hallerde mümkündür. Evliliğin feshi davası ile yapılan evliliğin usulüne uygun olmadığı ve geçersiz olduğunun ispatı gerekmektedir. Yani, Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, 3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, 4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması halleri evliliğin iptalini gerektirir. Bunlar mutlak sebeplerdir. Bir de nisbi sebepler vardır. Nisbi sebepler de çok çeşitlidir. Evlenmeden evvel eşlerden biri evleneceği kişinin önemli bir özelliğinde yanılmışsa yahut kendisinden çok önemli bir hastalık gizlenmişse, yada zorla tehditle evlilik gerçekleştirilmiş ise evliliğin iptali talep edilebilir. Bu gibi nisbi sebepler durum ve olaya göre kendi içinde nitelendirilir.

Çok sorulduğu üzere, evliliğin feshi boşanmadan çok farklıdır. Evliliğin feshinde, evliliğin geçerli bir evlilik olmadığı ispatlanırken boşanmada tarafların boşanma sebepleri araştırılır. Dolayısı ile benzer kurumlar dahi değildir. Boşanmada evlilik baştan beri geçersiz hale gelmez ancak evliliğin feshinde hiç evlilik yapılmamış sayılır.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir