Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Boşanma davalarında şiddetli geçimsizliğe temel olarak haysiyetsiz yaşam sürmenin ispatı boşanma sebeplerindendir. Şöyle ki, taraflardan biri diğerinin aile yapısına uygun hareket etmediğini, ahlaksız yahut haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü ileri sürerek boşanmak isteyebilir. Haysiyetsiz hayat sürme nisbi boşanma sebeplerinden biri olup toplumun değer yargılarına göre değişir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için haysiyetsiz yaşam sürme gerekçe olarak sayılıyorsa bunun ispatı gerekmektedir. Evli olan kadının başka bir erkekle sürekli ilişki kurduğu ve bundan dolayı davacı koca için birlikte yaşamanın çekilmez hal aldığını ispatlamak gerekmektedir.

Örnek bir davada yerel mahkeme eşinin başka erkeklerle telefonda konuştuğu ve mesajlaştığı gerekçesiyle boşanma davası açan kocanın talebini yerinde bulmuş ve çiftlerin boşanmasına karar verdi ise de, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir başka erkekle cep telefonu ile konuşan ve mesajlaşan kadının eyleminin, koca bakımından eşiyle yaşamayı çekilmez hale getirse bile haysiyetsiz yaşam olarak kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir.

 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, haysiyetsiz hayatın varlığından söz edilebilmesi ve bu nedenle boşanma kararı verilebilmesi için, başkalarıyla ilişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmiş olması,bunun haysiyetsiz yaşam sürme sayılamayacağı ve bu şekilde yaşamanın devamlılık göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Originally posted 2013-11-23 09:50:17.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir