Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Eşlerin Boşanma Kararı Kesinleşinceye Kadar Birbirlerine Karşı Sadakat Yükümlülüğü mevcuttur.

Türk Medeni Kanunun 185. maddesi uyarınca eşler birlikte yaşamak, birbirlerine yardımcı olmak ve sadık kalmak zorundadırlar. Eşlerin arasında devam eden bir Boşanma Davası olması tarafların birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Karşılıklı sadakat yükümlülükleri ancak kesinleşen bir boşanma kararı ile sona erebilmektedir.

Açılan bir Boşanma Davasında taraflar dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıalar davanın sınırını ve konusunu belirlemektedir. Mahkeme ancak bu vakıalar üzerinden inceleme ve değerlendirme yapabilir. Dava açıldıktan sonra meydana gelen başka bir olayın davanın konusu içine alınması mümkün değildir.

Ne var ki Hukuk Genel Kurulunun 26/11/2008 gün 2008/2-7698 E. ve 2008/711 K. sayılı kararına benimsediği üzere Boşanma Davası açıldıktan sonra gerçekleşen bazı olgular somut olayın özelliğine göre somut olayın özelliğine göre dava sonucunu etkileyebilmektedir. 4721 sayılı TMK’nun 185.maddesi eşlerin yasal olarak birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen sadakat yükümlülüğünün de evlilik birliği süresince devam etmesi gerekir. 4721 Sayılı kanunun 185. maddesi hükmü uyarınca boşanma kararı verilip kesinleşinceye kadar evlilik birliği süreceğinden, bu durumun doğal sonucu olarak taraflar arasında sadakat yükümü de evlilik birliğinin sona ermesine kadar devam edecektir.

Originally posted 2013-05-02 12:06:27.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir