Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenen Cinsel Saldırı suçu; Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi halinde, mağdurun şikayetine tabi olarak gerçekleşir.Burda önemli olan, cinsel yönden tatmin edici davranışlar sebebi ile bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Vücut dokunulmazlığı, vücuda organ yada cisim sokulmak sureti ile işlenebileceği gibi, salkıntılık ve taciz şeklinde de gerçekleşebilir.

Kanun bu gibi durumlar için ayrım yapmıştır.

Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlalinde beş yıldan on yıla kadar hapis, sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis olarak cezalandırılır.

Ancak, vücuda organ yada sair cisim sokulmak sureti ile işlenmesi halinde, on iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmedilir.

Şayet suç; Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak,

Kamu görevi, vesayet ve nüfusunun kötüye kullanılması ile,

Üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan kişiye karşı ya da üveybaba,üvey anne, üvey kardeş, evlat edinenveya evlatlık tarafından,

Silahla birden fazla kişi tarafından,

İnsanların toplu olarak bir arada yaşa zorunluluğun bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Cinsel Saldırı suçu, CMK 100. Maddesinde düzenlenen katalog suçlar arasında yer almış olup, tutuklama nedenlerindendir.

Originally posted 2016-01-14 11:13:24.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir