Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

BOŞANMA DAVALARI ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN VELAYET SORUNU

Müşterek çocuğun dava süresince kimin yanında kalacağına ve diğer tarafın çocukla görüşme süresine hakim karar verecektir.
Boşanma davası görülürken hakim müşterek çocuğun menfaatleri doğrultusunda bir karar verecek ve çocuk için gerekli tedbirleri alabilir. Çocukla ana baba arasında kişisel ilişki düzenlenirken ön planda tutulması gereken husus, çocuğun yararlarıdır. Küçüğün bedeni ve fikri gelişimine engel olacak ya da tehlikeye düşürecek şekilde bir ilişkiye müsaade edilemez.Her ne kadar ana babalık duygularının tatmini de, önemli bir faktör ise de, çatışma halinde çocuğun yararını, ana babanın yararına üstün tutmak zorunludur.
Bu meyanda hakim ya tarafların talebi üzerine ya da kendi takdir hakkını kullanarak; çocukla ebeveynler arasındaki şahsi münasebeti düzenler. Ancak bu durum, dava müddetince ya da dava devam ederken hakimin bu konuda alacağı yeni bir karara kadar devam edecek olan geçici bir düzenlemedir.

Çocuğun velayeti ve şahsi münasebetinin tesisi, tamamen hakimin takdirindedir. Karara karşı itiraz haklarınız da mevcuttur.
Velayet durumunu etkileyen başkaca bir neden yoksa; çocuğun yaşının küçük olması, anne sevgisi ve bakımına muhtaç bulunması etkenler gibi çocuğun velayetinin anneye verilmesinde etkilidir. Müşterek çocuğun ilerdeki maddi ve manevi gelişimi bakımından kimin yanına verilmesi daha uygunsa, dosyadaki deliller de bu noktada neye işaret ediyorsa, hakim takdir hakkını o yönde kullanacaktır.
Dava sonunda ise çocuğun velayeti ve ebeveynle şahsi münasebeti konusunda nihai bir karar verilecektir ki büyük bir olasılıkla şu anki kararla aynı doğrultuda olacaktır.

Originally posted 2015-01-23 19:42:00.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir