Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/1951

K. 2003/3412

T. 12.3.2003

• ANLAŞMALI  BOŞANMA( Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması – Davanın Kabulü Şartları )

• BOŞANMA DAVASINI KABUL ( Yasal Şartların Oluşması Gereği )

• YASAL ŞARTLAR (  Henüz Bir Yıllık Süre Dolmadığı İçin Davanın Reddedilmesi Gerektiği )

4721/m.166

ÖZET : ANLAŞMALI BOŞANMAYA yasal şartlar oluşmadan karar verilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 09.11.2001 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 05.02.2002 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanununun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasal şartlar oluşmadan tarafların kabulüne dayanılarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2015-01-11 19:16:43.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir