Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

CEZA ZAMANAŞIMI

Madde 112 gereği,aşağıda yazılı cezalar beyan olunan müddetlerin geçmesi ile ortadan kalkar.

1.İdam ve müebbet hapis cezaları otuz sene,

2.Yirmi sene ve daha fazla müddetle ağır hapis cezaları yirmi dört sene,

3.Beş seneden ziyade ağır hapis veyahut hapis veya müebbet sürgün cezası yirmi sene,

4.Beş seneye kadar ağır hapis veya muvakkat sürgün on sene,

5.Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir meslek ve sanatın tatili icrası hükümleri dört sene

6.Bundan evvelki bentte beyan olunan miktardan aşağı ceza hükümleri onsekiz ay geçmesi ile ortadan kalkar.

Originally posted 2013-06-06 12:48:20.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir