Uyuşturucu Madde Kullanılmamamış ise Öncelikle Denetimli Serbestlik Kararı Verilmesi Gerekir

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2007/2457 E.N , 2008/1720 K.N. UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK DENETİMLİ SERBESTLİK Özet…