İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasında Koşullu Salıverme Uygulanabilir Mi?

İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü koşullu salıverilmez. (CGTİHK.m.108/3) Originally posted 2013-06-10 16:50:08.