DOKTORUN YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİSİ SONUCU AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Yanlış tedavi sonucu maddi manevi tazminat davaları nasıl açılır