Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır ?

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekil şartına uygun olmalıdır. Bizzat kiracı tarafından imzalanmış olmalıdır.Tahliye taahhüdnamesi tek taraflı ve…