Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2009/2775 K:2010/4973 T:16.03.2010 Boşanma Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Özet İlk…