Büyükanne ve Büyükbabanın Mirasçılığı

Miras Kanunu’na göre üçüncü zümre miras bırakanın büyükanne-büyükbabaları ile bunların alt soyundan (babanın babası, babanın…