Sağ Kalan Eş Mirastan Ne Kadar Pay Alır?

Miras Kanunu, mirastan pay alınmasını zümreler halinde belirlenmiştir. Ölenin arkasında eşi ile birlikte çocuklarını da…