Mal Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu

Mal Bildirimi, iik.M.59 gereği, borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal,alacak ve haklarından…