Saklı Pay Nedir, Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir ?

Medeni Kanunumuz kanuni mirasçıların bir kısmını miras bırakanın tasarruflarına karşı korumuş olup, bu kişiler için…