Limited Şirket Sermaye Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10822 K. 2005/7674 T. 14.7.2005 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN…