kentsel dönüşüm için arsa sahibi onay vermemesi hali

Soru : Oturduğum Binaya Çürük Raporu Çıktı, Benim Hissem 1/6. Diğer Hissedarlar Binayı Yıkıp Yeniden…