Kentsel Dönüşümde Bina Sahipleri

Kentsel dönüşüm kapsamında daire malikleri oybirliği ile karar aldıktan sonra binanın yıkımına gidilir. Uygulamada, bina…