Riskli yapılarda açık arttırma

Riskli yapı olarak belirlenen ve yıkılmasına resmi yoldan karar verilmiş hissedarlı binalarda, arsa payları üzerinden…