KAT MÜLKİYETİNDE YENİLİK VE İLAVELER

Kat malikleri, ana taşınmazın ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerlerin düzgün yahut…