Ticaret Hukuku Davaları

Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır  .Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit,…