Tanıma ve Tenfiz Davaları

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI Tanıma davaları, yabancı bir mahkeme kararının Türk Mahkemelerince tanınması anlamındadır. Tenfiz…