TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Resmi Gazete No : 18606 Resmi Gazete Tarihi :15.12.1984  Kanun No : 3091 Kabul Tarihi:…