Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesinde Ne Talep Edilmelidir?

Bu davalar alacak davaları olup, kural olarak bu tür davalarda ayni talepte bulunulamaz. Mal rejiminin…