Doktorun Yanlış Teşhis Ve Tedavisi Sonucu Açılan Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

Hekimin meslek alanı içinde olan hafif de olsa bütün kusurlarından sorumlu olduğu kabul edilmelidir. Hekimler,…